top of page
  • گات کوسشن فارسی

آیا عیسی برادر و خواهر داشت؟
به برادران عیسی در آیات متعددی از کتاب مقدس اشاره شده است. متی فصل 12 آیه 46 ، لوقا فصل 8 آیه 19 و مرقس فصل 3 آیه 31 عنوان می کند که مادر و برادران عیسی آمدند تا او را ببیند. کتاب مقدس به ما می گوید که عیسی چهار برادر به نام های یعقوب، یوسف، شمعون , یهودا داشت (متی فصل 13 آیه 55 ).کتاب مقدس هم چنین به ما می گوید که عیسی خواهر داشت، اما نام و تعداد آن‌ها را ذکر نمی‌کند (متی فصل 13 آیه 56).در یوحنا فصل 7 آیه های 1 تا 10، برادران او به جشن عید رفتند در حالی که عیسی نرفت. در اعمال رسولان فصل 1 آیه 14 ، برادران و مادر او در حال دعا با شاگردان توصیف شده اند. غلاطیان فصل 1 آیه 19 اشاره می کند که یعقوب برادر عیسی بود. طبیعی ترین نتیجه این نقل قول‌ها این است که به این نتیجه برسیم، عیسی واقعا خواهران و برادران ناتنی خونی داشت.


برخی از کاتولیک ها ادعا می کنند که این "برادران" در واقع عموزاده های عیسی بودند. با این وجود، در هر مورد واژه ی یونانی مختص برای "برادر" استفاده شده است. در حالی که آن کلمه می تواند به دیگر اقوام اشاره کند، معنی عادی و تحت اللفظی آن برادر جسمانی است. کلمه ای یونانی برای "پسر عمو" وجود داشته، ولی استفاده نشده است. علاوه بر این، اگر آنها عموزاده های عیسی بوده اند، چرا آنها اغلب همراه با مریم، توصیف شده اند؟ هیچ چیز در موضوع آمدن مادر و برادرانش برای ملاقات او به اینکه آنها هر کسی غیر از برادران ناتنی، واقعی و خونی او بوده‌اند اشاره نمی کند.


بحث دومی که کاتولیک ها مطرح می‌کنند این است که برادران و خواهران عیسی، فرزندان یوسف از ازدواج قبلی او بوده اند. تمامی این تئوری ها که یوسف از مریم بسیار بزرگتر بود، قبلا ازدواج کرده بود، فرزندان متعدد داشت، و پیش از آن که با مریم ازدواج کند همسرش را از دست داده بود، ابداعی است و منبع آن کتاب مقدس نیست. ایراد این تئوری این است که کتاب مقدس به اینکه یوسف قبل از ازدواج با مریم، ازدواج کرده بود و یا فرزندانی داشت حتی اشاره هم نمی کند. اگر یوسف حداقل شش فرزند قبل از ازدواج با مریم داشت، چرا به آنها در سفر یوسف و مریم به بیت لحم (لوقا فصل 2 آیه های 4 تا 7) و یا سفر آنها به مصر (متی فصل 2 آیه های 13 تا 15) و یا سفر بازگشت آنها به ناصریه (متی فصل 2 آیه های 20 تا 23 ) اشاره نشده است؟


هیچ دلیلی بر مبنای کتاب مقدس وجود ندارد تا ما را به این باور برساند که این خواهران و برادران هر کسی غیر از فرزندان واقعی یوسف و مریم باشند. کسانی که مخالف این عقیده هستند که عیسی برادران و خواهران ناتنی داشت، این عقیده را از خواندن کتاب مقدس بدست نیاورده اند، بلکه آن را از مفهوم پیش پنداشته ی باکره گی دائمی مریم، که خود به وضوح بر خلاف کتاب مقدس است استنباط می کنند: " اما با او همبستر نشد تا وقتی كه او پسرش را بدنيا آورد؛ و يوسف او را «عيسی» نام نهاد (متی فصل 1 آیه 25 )".عیسی، برادران و خواهران ناتنی داشت، که فرزندان یوسف و مریم بودند. این گفته روشن و بدون ابهام کلام خدا است.


0 comments

Comments


facebook.png
twitter.png
mail.png
whatsapp.png
telegram.png
bottom of page