top of page
  • Writer's pictureدکتر پل تدجیز

شش دلیل عضو وفادار بودن در کلیسای محلی


دکتر پل تدجیز


ما قاطعانه معتقدیم که هر مسیحی باید عضوی فعال در کلیسای محلی خود باشد که در آن کتاب مقدس موعظه می‌شود. همانطور ایمان داریم، ما اعضای بدن مسیح هستیم و باید به فکر آن باشیم که مشارکت فعال در خدمت، شیوه زندگی ما باشد. این نیز چند دلیل معتبر دارد، که چرا باید عضو تقدیس شده کلیسای محلیِ سالم که در آن کتاب مقدس موعظه می‌شود، باشیم.

۱. از الگوی ارائه شده در عهد جدید پیروی کردن

اگرچه در عهد جدید از کلمه «عضویت» استفاده نمی‌شود، ولی این اصل به وضوح در آن مشهود هست. به عنوان مثال، بیشتر کتاب‌های عهد جدید – نامه‌هایی است که به گروه‌های خاصی از مردم نوشته شده است که تصمیم گرفتند خود را با عیسی مسیح و یکدیگر همگون سازند. کلمه «کلیسا» تقریباً همیشه برای گروه خاصی از مردم به کار می‌رود که خود را به شکلی خاص برای خدمت به خداوند و یکدیگر در همان جماعات تقدیس کرده‌اند.تعداد اعضا مشخص بود (اعمال ۱۵:۱، ۴۱:۲، ۴:۴)، اعضا لیست می‌شدند (اول تیموتاوس ۹:۵)، خادمین را انتخاب می‌کردند (اعمال ۲:۶-۵) نظم و انضباط کلیسا برقرار می‌شد (اول قرنتیان ۱۲:۵-۱۳)، مراسم پرستش مشترک برگزار می‌شد (اول قرنتیان ۲۳:۱۴)، و شبانان می‌دانستند که مسوولیت چه کسانی را بر عهده دارند (عبرانیان ۱۷:۱۳). اگر شما توسط ایمان به عیسی مسیح و توبه از گناهان و به عضوی از بدن مسیح تبدیل شده‌اید، پس شما باید این رابطه را از طریق عضویت در کلیسای محلی آشکار سازید.

۲. داشتن فرصت‌های بیشتری برای بکار بردن عطایای روح القدس

در لحظه بازگشت به سوی مسیح (تولد تازه)، روح القدس در شما ساکن شده است (اول قرنتیان ۱۹:۶). و هنگامی که او این کار را انجام می دهد، عطایای روحانی می آورد که خداوند به خواست خودش تصمیم می گیرد بخاطر کل کلیسا به شما اعطاء کند (اول قرنتیان ۷:۱۲؛ ۱۱). با استفاده از عطایای روحانی مان، ما تصویر آن فیض عظیم خداوند را به شکلی صحیح ترسیم می کنیم. (اول پطرس ۱۰:۴). آیا شما می‌توانید از عطایای روحانی خود بدون عضویت در کلیسا استفاده کنید؟ بله، اما در بیشتر کلیساها به عمده خدمات، فقط اعضای کلیسا دسترسی دارند. همینطور هم باید باشد. اتحاد در تعلیم، زندگی مقدس و اطاعت از یکدیگر تحت اقتدار خادمین، یکی از لازمه های اصلیِ یک زندگی سالم مسیحی است. روند پذیرش اعضاء در کلیسا همچنین به رهبر (شبانان و مشایخ) این امکان را می‌دهد تا اطمینان حاصل کنند که در تعالیم، رویا و وظایف خادمین توافق وجود دارد و این به آنها اجازه می‌دهد تا بفهمند که چگونه می توانند به شما خدمت بکنند.

۳. تبدیل شدن به عضوی تقدیس شده در خانواده روحانی

عضویت در کلیسای محلی، سطح مشخصی از تقدیس شدگی را نشان می‌دهد. این نشان می‌دهد که شما می‌خواهید فقط یک ناظر نباشید، می‌خواهید بیشتر در خدمت شرکت کنید. پیوستن به کلیسای محلی مانند این است که با دیگر ایمانداران پیمان ببندید تا یکدیگر را همانند اعضای خانواده روحانی دوست داشته باشید (اول یوحنا ۷:۴). ما همچنین نیاز به نظارت و مراقبت روحانی از جانمان، از طرف شبانانِ وفادار گله خداوند داریم (عبرانیان ۱۷:۱۳).

۴. دستیابی به زندگی متعادل مسیحی

طبیعتاً همه ما مستعد افراط و تفریط هستیم. برنامه خداوند برای کلیسا – بدنهایی که اعضای آنها به هم پیوسته و وابسته‌اند – فضای ایده‌آلی برای رشد صحیح شخص مسیحی فراهم می‌سازد. ما تأثیر مفیدی بر روی یکدیگر می‌گذاریم و تماس مداوم با سایر ایمانداران به ما تعادل می‌دهد.

در کتاب «Spiritual Disciplines within the Church: Participating Fully in the Body of Christ» (انضباط روحانی در کلیسا: مشارکت کامل در بدن مسیح) دونالد اویتنی می‌نویسد:


«هیچ کس تنها با گوش دادن به رادیوی مسیحی، تماشای تلویزیون مسیحی یا با خواندن کتاب مسیحی، به نظم کامل روحانی نخواهد رسید. شما تنها با حضور در گروه مطالعه کتاب مقدس، قادر به رسیدن به چنین بلوغی نخواهید بود. تا زمانی که شما عضوی فعال کلیسای محلی نباشید، زندگی مسیحی و خدمت شما متعادل نخواهد شد».

۵. بهرمند شدن از حکمت بسیاری از مشاوران

خداوند برای ما زندگی مستقل از دیگران یا برتری داشتن نسبت به دیگران را تعیین نکرده است. او می‌خواهد ما رابطه ای متعهد و پاسخگویی متقابل با سایر مسیحیان برقرار کنیم. مطابق امثال ۱۴:۱۱، «از کثرت مشاوران، پیروزی حاصل می‌شود». کلیسای محلی – مکانی عالی برای یافتن مشاوره خردمندانه و پند از رهبران روحانی و مشایخ با ایمان و با تجربه‌تر است (تیتوس ۱:۲-۸). این رابطه متقایل به شما کمک می‌کند تا برای بسیاری از تصمیمات دشوار در زندگی آماده شوید، تا شما بتوانید اراده نیکو و کامل خداوند را تشخیص دهید.

۶. تجربه کردن شادی در خدمت به دیگران

خدا ما را به صور ت مخلوقاتی جدید در عیسی مسیح خلق کرد، تا ما با دادن ثمره و میوه او را جلال دهیم (افسسیان ۱۰:۲؛ یوحنا ۲:۱۵). ثمره روح در وهله اول در روابط ما با مردم آشکار می‌شود (غلاطیان ۲۲:۵-۲۳) ایمانداران باید از عیسی مسیح، خادم اعظم الگو بگیرند (یوحنا ۱۵:۱۳). در نتیجه عضویت در کلیسای محلی شما در این موضوع با خداوند موافقت می‌کنید که یکی از راه‌های به‌ثمر رسیدن در زندگی مسیحی، خدمت به دیگران است.

- دکتر پل تدجیز


شش دلیل عضویت در کلیسا
.pdf
Download PDF • 121KB


0 comments

Comments


facebook.png
twitter.png
mail.png
whatsapp.png
telegram.png
bottom of page