top of page
  • Writer's pictureمانی محمدی

مسح روح القدس مانی محمدیآیا شما تجربه مسح روح القدس را داشته اید؟ آیا مسح روح القدس را می بایست به طریق های خاص بدست اورد؟ آیا مسیحیان می توانند مسح خداوند را به صورتی خاص و مجزا از دیگر ایمانداران دریافت کنند؟ این پرسشهایی هست که در این نوشتار کوتاه سعی دارم به آنها بپردازم. از ابتدا باید بگویم که «مسح روح القدس» و طبیعتا «تعمید روح» عمل و یا کنشی ثانویه و مجزا از تولد تازه نمی باشد. در کلام خداوند می خوانیم اگر شما مسیحی هستید بنابراین شما مسح خداوند را یافته اید.

 و اما شما از آن قدوس، مسح را یافته‌اید و هر چیز را می‌دانید.»
(اول یوحنا ۲۰:۲)

این یک احساس نیست، جریانی انرژیک هم نیست بلکه کاملا حقیقی و ملموس است. این آیه برای افراد محدودی یا سوپر مسیحیان نیست که ایمانداران معمولی نداشته باشند. مسح خداوند آنچیزیست که تمامی مسیحیان همگی با هم دارا می باشند و هیچ جدایی و مرزبندی بین مسیحیان قائل نشده زیرا ما همگی در مسیح در یک جایگاه قرار داریم.

به این ایات توجه بکنید:

«زیرا همگی شما بوسیله ایمان در مسیح عیسی، پسران خدا می‌باشید. زیرا همه شما که در مسیح تعمید یافتید، مسیح را در بر گرفتید. هیچ ممکن نیست که یهود باشد یا یونانی و نه غلام و نه آزاد و نه مرد و نه زن، زیرا که همه شما در مسیح عیسی یک می‌باشید. اما اگر شما از آن مسیح می‌باشید، هرآینه نسل ابراهیم و بر حسب وعده، وارث هستید.» (غلاطیان ۲۶:۳-۲۹)

به همین دلیل این واقعیت انجیلی نیازمندآن می باشد که ما درکی صحیح نیز از آن دریافت کنیم. در غیر اینصورت مسح روح القدس راهی برای پروپاگاندا و تبعیض قائل شدن بین مسیحیان می شود. افرادی که این تعریف را به طور خاص برای خود استفاده می کنند گویی یک قدرت مجزا از مسیح در اختیار دارند یک کانال ارتباطی کاملا مجزا با خداوند که به ایشان اجازه انجام هر عملکردی را حتی خارج از کلام می دهند و بالعکس اجازه نقد و نقادی را از مسیحیان به اصطلاح بی مسح روح القدس را نیز می گیرند. اگر ما نتوانیم این درک را در رفتار خود با کلیسا انعکاس دهیم، به راحتی می توان تعادل میان آیه اول یوحنا ۲۰:۲ را با غلاطیان ۲۶:۳ به هم بریزیم. مسح در حقیقت آن کاریست که «روح القدس» برای تقدس ایماندارن جهت فهم و دریافت تازه از کلام زنده خداوند جهت ((جلال خداوند)) می دهد زیرا «حکمت» که میوه روح است را یافته ایم و این مسح در تمامی ما وجود دارد و به همین خاطر است که ما نیاز به معلم و یا استادی جهت خواندن و درک کلام نداریم (اول یوحنا ۲۷:۲). [کما اینکه معلمین کلام خداوند قادر هستند ما را در این درک کمک و یاری دهند و این به معنای رد معلمین کلام نمی باشد] مراد اینکه مسح به صورت خاص به افرادی خاص داده نمی شود. فراموش نکنیم ما فکر مسیح را داریم (اول قرنتیان ۱۶:۲) و داشتن فکر مسیح به معنای داشتن یک علم و یا انرژی خاصی نیست بلکه این فکر در سرتاسر کلام خداوند پخش شده و با خواندن کلام خداوند است این فکر برای ما دارای ابعاد و عمقهای تازه درباره شناخت خداوند می شود.

در عهد عتیق پادشاه و یا از لاویان دارای مسح خاصی می شدند تا قوم جهت پیشبرد یک هدف سوق دهند و یا قوم را برای جلوگیری از انحراف های شایع مثل بت پرستی باز دارند بر فرض شائول که مسح پادشاهی را دریافت کرد و ان مسح نیز در زمانی خاص برداشته شد. آن مسح در عهد عتیق علارغم کارکرد مشابه در عهد جدید از ویژگی های دریافت مسح در عهد جدید برخوردار نیست زیرا «مسح روح القدس در ایمانداران یک بار برای همیشه بدون بازگشت داده می شود».

نتیجه: اجازه ندهید با تعالیم و دعاهای خاص جهت دریافت (مسح روح القدس) شما را بفریبند. اجازه ندهید برای دریافت مسح روح القدس شما را تحقیر کنند. اجازه ندهید که شما را تشویق کنند با استفاده از فرمول ها و روش هایی خاص بر سر شما دست بگذارند تا مسح روح القدس را بیابید. این اقتدار را کلام خدا به شما می دهد تا اجازه ندهید فریبتان بدهند. شما اگر ایماندار به عیسی مسیح هستید بنابراین آن مسح را دریافت کرده و تعمید روح القدس را نیز یافته اید. تمام تلاشتان را بکنید در «پری روح القدس» به صورت روزانه با استفاده از خوانش کلام خداوند و زندگی مسیحی حفظ کنید.


- مانی محمدی
1 comment
facebook.png
twitter.png
mail.png
whatsapp.png
telegram.png
bottom of page