top of page
  • Writer's pictureFacetoFace Ministry

وظایف و تعهد شبانان

وظایف و تعهدات شبانی


وقتی شبانی فراخوانده می شود، خداوند اطمینان حاصل می کند که آنها به خوبی می فهمند که از ایشان چه انتظاری می رود. عیسی مسیح با اعتماد به شبانان با بزرگترین گنج در جهان خلقت، یعنی کلیسای خود، وظایف خاصی را برای آنها تعیین کرد. او جزئیات این خدمت مهم را شرح داد. تنها کاری که برای شبانان باقی می ماند این است که اصول کتاب مقدس و رهبری را با دقت مطالعه کنند، و با فروتنی در برابر شبان اصلی، با یادگیری تابع هر جنبه ای از زندگی و خدمت خود، مطیع راهِ عیسی مسیح باشند.


پولس رسول تأکید می کند که مهمترین وظیفه هر شبانی وفاداری به استاد خود، شبان اعظم عیسی مسیح است.


هرکس ما را چون خادمان مسیح و مباشرین اسرار خدا بشمارد. علاوه بر این، در مباشر لازم است شخصی امین باشد. (اول قرنتیان ۱:۴-۲)

در این متن ، پولس خود و سایر شبانان را "خادم" و "مباشرین" معرفی می کند. هر دوی این اصطلاحات در درک ماهیت و وظایف شبانی بسیار مهم هستند.


کلمه "خادم" به معنای کسی است که به دستور دیگران عمل می کند یا اراده دیگران را انجام می دهد. این کلمه برای توصیف برده هایی که در ارتش روم در قایقرانی قایقران بودند استفاده می شد. وظیفه آنها این بود که دستورات فرماندهان خود را به طور دقیق و با دقت دنبال کنند.


کلمه "مباشرین" به معنای واقعی کلمه به معنای مدیر خانه یا کسی است که تصرف خانه یا خانه، مدیریت به او واگذار شده است.


بنابراین ، می توان نتیجه گرفت که شبانان خدمتگزاران عیسی مسیح هستند و وظیفه او را در اداره خانه او، یعنی کلیسا انجام می دهند. وفادار بودن به رئیس شبانان به معنای وفادار به کلام او در خدمت عملی ما است.


۱. شبان باید نمونه ای از زندگی روحانی را نشان بدهد


زندگی روحانی به گونه ای تنظیم شده است که بهترین راه دیده شدنش از طریق مثالِ شخصی است. به همین دلیل است که شبانان لزوماً باید رهبران روحانی باشند، یعنی کسانی که با مثال شخصی نشان می دهند معنی خداشناسی و اطاعت از او چیست.


برای تأسیس کلیسا، خدا فقط یکسری اطلاعات را از آسمان به رسولان به صورت کتاب یا مکاشفه ویژه ارسال نکرد. او (عیسی) جسم شد و واقعاً نمونه ای از زندگی واقعی بود.


عیسی مسیح با ایجاد شبانی به عنوان ابزاری برای ساختن کلیسا، تعیین کرد که یکی از وظایف اصلی کشیشان، الگو قرار دادن زندگی روحانی برای کسانی است که مسئول آنها هستند.


مشایخ را در میان شما نصیحت می‌کنم، من که نیز با شما شیخ هستم و شاهد بر رنجهای مسیح و شریک در جلالی که آشکار خواهد شد. گلّهٔ خدا را که در میان شماست شبانی نمایید، و نظارت آن را بکنید، نه به اجبار بلکه به رضامندی، و نه برای منافع نامشروع، بلکه به رغبت؛ و نه چنانکه بر میراث خداوند خداوندی بکنید، بلکه برای گلّه نمونه باشید، (اول پطرس ۵:۱-۳)

پیروی از دیگران یک ابزار آموزشی بسیار موثر است. بیشتر کارهایی که می دانید و می توانید انجام دهید توسط شما در نتیجه پیروی (تقلید / به معنای مثبت) از شخصی آموخته شده است.


کتاب مقدس شامل نمونه های زیادی از پیروی /تقلید شبانان است. همچنین دستورات خاصی برای پیروی از شبانان وجود دارد.


پس از شما التماس می‌کنم که از من تقلید نمایید. (اول قرنتیان ۱۶:۴)

پولس ما را تشویق می کند که از او به همان اندازه که مسیح را تقلید می کند، تقلید کنیم.


اصل تقلید کتاب مقدس تنها به پولس یا به رسولان محدود نمی شود. پولس در متنی دیگر تقلید از کسانی را که به شیوه رسولان عمل می کنند را تشویق می کند.


ای برادران، با هم از من تقلید کنید و نشانه کنید آنانی را که مطابق نمونه‌ای که در ما دارید، رفتار می‌کنند. (فیلیپیان ۱۷:۳)

متن دیگری که همین را می گوید:


رهبران خود را که کلام خدا را به شما بیان کردند بخاطر دارید و س