top of page
  • Writer's pictureFacetoFace Ministry

وظایف و تعهد شبانان

وظایف و تعهدات شبانی


وقتی شبانی فراخوانده می شود، خداوند اطمینان حاصل می کند که آنها به خوبی می فهمند که از ایشان چه انتظاری می رود. عیسی مسیح با اعتماد به شبانان با بزرگترین گنج در جهان خلقت، یعنی کلیسای خود، وظایف خاصی را برای آنها تعیین کرد. او جزئیات این خدمت مهم را شرح داد. تنها کاری که برای شبانان باقی می ماند این است که اصول کتاب مقدس و رهبری را با دقت مطالعه کنند، و با فروتنی در برابر شبان اصلی، با یادگیری تابع هر جنبه ای از زندگی و خدمت خود، مطیع راهِ عیسی مسیح باشند.


پولس رسول تأکید می کند که مهمترین وظیفه هر شبانی وفاداری به استاد خود، شبان اعظم عیسی مسیح است.


هرکس ما را چون خادمان مسیح و مباشرین اسرار خدا بشمارد. علاوه بر این، در مباشر لازم است شخصی امین باشد. (اول قرنتیان ۱:۴-۲)

در این متن ، پولس خود و سایر شبانان را "خادم" و "مباشرین" معرفی می کند. هر دوی این اصطلاحات در درک ماهیت و وظایف شبانی بسیار مهم هستند.


کلمه "خادم" به معنای کسی است که به دستور دیگران عمل می کند یا اراده دیگران را انجام می دهد. این کلمه برای توصیف برده هایی که در ارتش روم در قایقرانی قایقران بودند استفاده می شد. وظیفه آنها این بود که دستورات فرماندهان خود را به طور دقیق و با دقت دنبال کنند.


کلمه "مباشرین" به معنای واقعی کلمه به معنای مدیر خانه یا کسی است که تصرف خانه یا خانه، مدیریت به او واگذار شده است.


بنابراین ، می توان نتیجه گرفت که شبانان خدمتگزاران عیسی مسیح هستند و وظیفه او را در اداره خانه او، یعنی کلیسا انجام می دهند. وفادار بودن به رئیس شبانان به معنای وفادار به کلام او در خدمت عملی ما است.


۱. شبان باید نمونه ای از زندگی روحانی را نشان بدهد


زندگی روحانی به گونه ای تنظیم شده است که بهترین راه دیده شدنش از طریق مثالِ شخصی است. به همین دلیل است که شبانان لزوماً باید رهبران روحانی باشند، یعنی کسانی که با مثال شخصی نشان می دهند معنی خداشناسی و اطاعت از او چیست.


برای تأسیس کلیسا، خدا فقط یکسری اطلاعات را از آسمان به رسولان به صورت کتاب یا مکاشفه ویژه ارسال نکرد. او (عیسی) جسم شد و واقعاً نمونه ای از زندگی واقعی بود.


عیسی مسیح با ایجاد شبانی به عنوان ابزاری برای ساختن کلیسا، تعیین کرد که یکی از وظایف اصلی کشیشان، الگو قرار دادن زندگی روحانی برای کسانی است که مسئول آنها هستند.


مشایخ را در میان شما نصیحت می‌کنم، من که نیز با شما شیخ هستم و شاهد بر رنجهای مسیح و شریک در جلالی که آشکار خواهد شد. گلّهٔ خدا را که در میان شماست شبانی نمایید، و نظارت آن را بکنید، نه به اجبار بلکه به رضامندی، و نه برای منافع نامشروع، بلکه به رغبت؛ و نه چنانکه بر میراث خداوند خداوندی بکنید، بلکه برای گلّه نمونه باشید، (اول پطرس ۵:۱-۳)

پیروی از دیگران یک ابزار آموزشی بسیار موثر است. بیشتر کارهایی که می دانید و می توانید انجام دهید توسط شما در نتیجه پیروی (تقلید / به معنای مثبت) از شخصی آموخته شده است.


کتاب مقدس شامل نمونه های زیادی از پیروی /تقلید شبانان است. همچنین دستورات خاصی برای پیروی از شبانان وجود دارد.


پس از شما التماس می‌کنم که از من تقلید نمایید. (اول قرنتیان ۱۶:۴)

پولس ما را تشویق می کند که از او به همان اندازه که مسیح را تقلید می کند، تقلید کنیم.


اصل تقلید کتاب مقدس تنها به پولس یا به رسولان محدود نمی شود. پولس در متنی دیگر تقلید از کسانی را که به شیوه رسولان عمل می کنند را تشویق می کند.


ای برادران، با هم از من تقلید کنید و نشانه کنید آنانی را که مطابق نمونه‌ای که در ما دارید، رفتار می‌کنند. (فیلیپیان ۱۷:۳)

متن دیگری که همین را می گوید:


رهبران خود را که کلام خدا را به شما بیان کردند بخاطر دارید و سرانجام رفتار ایشان را ملاحظه کرده، از ایمان ایشان پیروی نمایید. (عبرانیان ۷:۱۳)

اهمیت تقلید / پیروی در فرآیند مراقبت شبانی یکی از دلایلی است که مسیح خدمت را به جای واگذاری به فرشتگان به مردم واگذار کرد.


۲. شبانان باید شرایط روحانی گله را به یاد داشته باشند


در چندین مکان، کتاب مقدس می آموزد که یکی از وظایف شبانان نظارت بر گله یا نظارت بر رشد روحانی صحیح هر یک از اعضای آن است.


شبانانی متعهد هستند که به هر فردی که مسئول تغذیه روحانی مناسب است، برای رهایی از گناهان و تمایلات گناهکارانه کمک کنند و شرایط لازم را برای رشد روحانی و تأیید ایمان ایجاد کنند.


این یکی از معانی اصلی دعوت کتاب مقدس است: "تغذیه ..." (یوحنا ۱۷:۲۱؛ اول پطرس ۲:۵)

رشد روحانی فرایندی است که به صورت جداگانه در هر فرد انجام می شود. شبان نمی تواند گوسفندان را رشد بدهد اگر خودش رشدی نداشته باشد. در عین حال، خداوند چندین وظیفه عملی را به شبان می سپارد، که از طریق انجام آنها رشد روحانی را در کسانی که به آنها تغذیه می کنند ایجاد می کند.


الف: معلم بودن


اولین مسئولیت این است که به فرزندان خدا غذای روحانیِ سالم بدهیم.


پولس رسول، در خدمت شبانی خود، بیشتر وقت خود را به آموزش کلام خدا اختصاص داد.


و چگونه چیزی را از آنچه برای شما مفید باشد، دریغ نداشتم بلکه آشکارا و خانه به خانه شما را اعلام کرده و تعلیم می‌دادم. (اعمال رسولان ۲۰:۲۰) پس امروز به شما شهادت می‌دهم که من از خون همه بری هستم، زیرا که از اعلام نمودن تمامی ارادهٔ خدا به شما کوتاهی نکردم. (اعمال رسولان ۲۶:۲۰-۲۷)


پولس در آموزش شبانها بارها بر اهمیت درک خوب آموزه و توانایی آموزش واضح و مفید تأکید کرد.


زیرا که اُسْقُف می‌باید چون وکیل خدا بی‌ملامت باشد، و خودرأی یا تندمزاج یا می‌گسار یا زننده یا طمّاع سود شرم‌آور نباشد،
بلکه مهمان‌دوست و خیردوست و خرد اندیش و عادل و مقدّس و پرهیزکار؛ و مُتِمَسِّک به کلامِ امین برحسب تعلیمی که یافته، تا بتواند به تعلیم صحیح نصیحت کند و مخالفان را توبیخ نماید. (تیطس ۷:۱-۹)

"دکترین سالم"آن شالوده ی هست که بر کتاب مقدس بنا شده.


نگرش صحیح به کلام و آموزش وفادار آن به مردم، عنصر اصلی تضمین کننده رشد روحانی مردم در طول خدمت تیموتائوس در افسس بود.


تمسّک جوی به سخنان صحیح که از من شنیدی، در ایمان و محبّتی که در مسیحْ عیسی است. (دوم تیموتائوس ۱۳:۱) و سعی کن که خود را مقبول خدا سازی، کارگری که خجل نشود و کلام خدا را بخوبی انجام دهد. (دوم تیموتائوس ۱۵:۲) که به کلام موعظه کنی و در فرصت و غیر فرصت آماده باشی و تنبیه و توبیخ و نصیحت نمایی، با کمال تحمّل و تعلیم. زیرا ایّامی می‌آید که تعلیم صحیح را متحمّل نخواهند شد، بلکه برحسب میل خود خارش گوشها داشته، معلّمان را بر خود فراهم خواهند آورد، و گوشهای خود را از راستی برگردانیده، به سوی افسانه‌ها خواهند گرایید. (دوم تیموتائوس ۲:۲-۴)

تعلیم شبانان به همراه تقویت درکِ خود از معنای عملی کتاب مقدس در جنبه های مختلف زندگی، به مسیحیان کمک می کند تا از نظر روحانی رشد کنند. مرشدی و معلم بودن یک خدمت یکبار مصرف نیست. این یک روند مداوم است که رشد روحانی را تضمین می کند.


زیرا که لبهای کاهن می‌باید معرفت را حفظ نماید تا شریعت را از دهانش بطلبند چونکه او رسول یهوه صبایوت می‌باشد. (ملاکی ۷:۲)

ب: تقبیح و تنبیه گناه


تنها یک تغذیه روحانی برای رشد کفایت نمی کند. برای رشد روحانی موثر شبان باید نقاطی از زندگی خود را که در آن گناه می کند، ببیند و بشناسد.

یک کشیش باید بلد باشد که تنبیه نیز شود.


بلکه مهمان‌دوست و خیردوست و خرد اندیش و عادل و مقدّس و پرهیزکار؛ و مُتِمَسِّک به کلامِ امین برحسب تعلیمی که یافته، تا بتواند به تعلیم صحیح نصیحت کند و مخالفان را توبیخ نماید. (تیطس ۷:۱-۹)

اصل اعتقادی این است که متهم به خطا را به ارزیابی کتاب مقدس از عمل گناهکارانه خود رهنمود کند تا به او در جلوگیری از آسیب های گناه کمک کند.


پند را بشنو و تأدیب را قبول نما، تا در عاقبت خود حکیم بشوی. (امثال ۲۰:۱۹)

  • داشتن تصویری صحیح از زندگی

  • ارزیابی صحیح از آنچه در زندگی در حال اتفاق است

  • بکارگیری عملی تنبیه یا تربیت کردن


فقط صحبت درباره مسائل روحانی کافی نیست. یک شبان واقعی تلاش می کند تا دلیل وجودی خود را درک کند ، مشکل خود را به موقع ببیند و کمک های لازم را ارائه دهد.

این نه تنها در مورد گناه، بلکه در مورد گرایش به گناه نیز مطرح است. شبان باید مراقب باشد که به فرد در مورد گناه احتمالی هشدار دهد.

همه اینها از نگرانی واقعی شبان برای افرادی که مسئول آنها هستند ناشی می شود.


ج: اصلاح کردن


وظیفه شبان این است که نه تنها گناه و خطر آن را گوشزد کند، بلکه راه واقعی اصلاح را نیز نشان دهد.


تمامی کتب از الهام خداست و بجهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است، (دوم تیموتائوس ۱۶:۳)

هدف از کار شبانی همیشه برکت و رفاه روحانی فرزندان خدا است. شبان بیشتر شبیه یک مربی است تا یک داور. او نه تنها نگران وجود یک مشکل است، بلکه از برنامه ای واقعی برای رفع آنها استقبال می کند.
امّا ای برادران، اگر کسی به خطایی گرفتار شود، شما که روحانی هستید، چنین شخص را به روح فروتنی اصلاح کنید. و خود توجّه کن، که مبادا تو نیز در وسوسه افتی. بارهای سنگینِ یکدیگر را متحمّل شوید و بدین نوع شریعت مسیح را به‌جا آرید. زیرا اگر کسی خود را شخصی گمان برد و حال آنکه چیزی نباشد، خود را می‌فریبد. (غلاطیان ۱:۶-۳)

۳. تلاش و جنگ برای خدمت


رشد روحانی سالم فرزندان خدا تنها زمانی امکان پذیر خواهد بود که به درستی به خدا و دیگران خدمت کنند. یعنی اینکه اگر شبانان نتوانند باعث رشد روحانی مردم شوند، بنابراین نمی توانند آنها را نیز مایل به خدمت کنند. با وجود این، با آگاهی از اهمیت و ارزش عملی خدمت، شبانان قطعاً هر کاری را که بتوانند انجام می دهند تا به هر مسیحی کمک کنند تا لذت خدمت به خدا را بشناسد.


هر جنبه ای از زندگی مسیحی لزوماً باید از پرستش صادقانه او به خدا و از تمایل او برای خدمت به او ناشی شود.


و آنچه کنید در گفتار و کردار، همه را به نام عیسی خداوند بکنید و خدای پدر را ‌بوسیلهٔ او شکر کنید. (کولسیان ۱۷:۳)

تجهیز فرزندان خدا برای خدمت سه جنبه مهم دارد:


الف: بزرگ شدن در بلوغ و شناخت شخصی خدا


برای خدمت به خدا، شخص باید او را به خوبی بشناسد و دوست داشته باشد.

شبان به شاگردان خود کمک می کند تا لذت خدمت را بشناسند و به آنها در شناخت خدا کمک می کند.


بنابراین، من نیز چون خبر ایمان شما را در عیسی خداوند و محبّت شما را با همهٔ مقدّسین شنیدم، از شکر نمودن برای شما و از یاد آوردن شما در دعاهای خود باز نمی‌ایستم، تا خدای خداوند ما عیسی مسیح که پدر پرجلال است، روح حکمت و مکاشفه را در شناخت خود به شما عطا فرماید. (افسسیان ۱۵:۱-۱۷) زیرا که ساختۀ او هستیم، آفریده شده در مسیحْ عیسی برای کارهای نیکو، که خدا قبل مهیّا نمود تا در آنها گام برداریم. (افسسیان ۱۰:۲)

شناخت خدا، رشد در بلوغ روحانی تنها دلیل و انگیزه واقعی برای خدمت موثر است.


ب: تمرین دادن مهارت های خدمت


علاوه بر آموزش عمومی برای بلوغ، تمرین، یکی از عناصر مهم خدمت مسیحیان است.


به مدت سه سال و نیم، عیسی مسیح نه تنها به شاگردان تعلیم داد، بلکه آنها را نیز در خدمت آموزش داد. آنها همیشه در کنار او بودند.


او آنها را به مراقبت از مردم جذب کرد. او آنها را برای بشارت فرستاد. او به آنها آموخت که به سوالات دیگران و غیره پاسخ دهند.


پولس رسول شاگردان زیادی داشت که به آنها خدمت می کرد.


مشهورترین آنها تیموتائوس و تیتوس هستند. پولس نه تنها زمان زیادی را با آنها در خدمت گذراند ، بلکه به آنها کمک کرد تا رویکردهای مناسبی را در جنبه های مختلف آن توسعه دهند.


هدف پولس در خدمت همیشه آموزشِ نحوه ی خدمت به مردم بوده است.


یکی از نتایج این خدمت به خوبی در تأثیر پولس بر برده فراری اونسیموس نشان داده شده است.


تا چیزهای بهتر را برگزینید، تا روز مسیح پاک و بی‌تقصیر باشید، و پر شوید از میوهٔ عدالت که ‌بوسیلهٔ عیسی مسیح برای تجلیل و سپاس خداست. (فیلیپیان ۱۰:۱-۱۱)

ج: مدیریت پروسه ی خدمت


مسئولیت و سازماندهی فرایند خدمت کلیسا نیز بر عهده شبانان است.


برای هر مسیحی بسیار مهم است که جایگاه خود را بداند. کتاب مقدس در چندین جا به این امر هشدار می دهد.

به عنوان مثال، فردی که هنوز از نظر روحانی جوان است و از نظر عاطفی نابالغ است نمی تواند به عنوان شبان کلیسا خدمت کند.


و نه نو ایمان، که مبادا مغرور شده، به محکومیت ابلیس بیفتد. (اول تیموتائوس ۶:۳)

مثال دیگر: کتاب مقدس جایگاه خدمت زنان را روشن می کند و آنها را از بار مسئولیتی که باید بر عهده رهبران مرد باشد، دور نگه می دارد.


زن در سکوت، به کمال اطاعت تعلیم گیرد. و زن را اجازه نمی‌دهم که تعلیم دهد یا بر مرد مسلّط شود، بلکه در سکوت بماند. (اول تیموتائوس ۱۱:۲-۱۲)

وقتی پولس به تیتوس دستور می دهد که مشایخ را تعیین کند، توضیحات دقیقی نیز می دهد که چه کسانی می توانند این خدمت را انجام دهند.


وظیفه شبانان این است که وضعیت یک فرد و توانایی های او را به درستی ارزیابی کنند و او را در آن نوع خدمت مشارکت دهند تا این خدمت مزایای واقعی را برای کلیسا به ارمغان آورد و همچنین برای او نیز برکتی باشد.


رهبری شبانان در این فرایند باید تمایلی صادقانه برای به حداکثر رساندن اثر بخشی خدمت و حداکثر رشد روحانی هر یک از اعضای کلیسا برای بدن مسیح باشد.


۴. نگهبانی و حفاظت از خطر


یکی دیگر از وظایف مهم شبانان محافظت از اعضای کلیسا در برابر خطرات مختلف روحانی است.


ما در یک دنیای روحانی نسبتاً تهاجمی زندگی می کنیم.


هشیار و بیدار باشید، زیرا که دشمن شما ابلیس، مانند شیر غرّان گردش می‌کند و کسی را می‌جوید تا ببلعد. (اول پطرس ۸:۵) زیرا که ما را کُشتی گرفتن با خون و جسم نیست بلکه با ریاستها و قدرتها و جهانداران این دنیای تاریک و با فوجهای روحانی شرارت در جایهای آسمانی. پس اسلحهٔ کامل خدا را بردارید تا بتوانید در روزِ شریر مقاومت کنید و همه کار را به‌جا آورده، بایستید. (افسسیان ۱۲:۶-۱۳)

شیطان از ابزارهای گوناگونی برای در جفا انداختن فرزندان خدا استفاده می کند، زندگی آنها را نابود می کند و آنها از برکت خدمت به خداوند محروم می کند.


الف: خطر گناه


گناه - تهاجمی ترین سلاح شیطان است.


گناه رابطه فرد با خدا را فلج می کند. او را ناراضی می کند، فرصت رشد صحیح روحانی را از او می گیرد و توانایی او در خدمت به خدا و مردم را مسدود می کند.


و مراقب باشید مبادا کسی از فیضِ خدا محروم شود و ریشهٔ تلخی رشد کرده، مشکل به بار آورد و بسیاری از آن آلوده گردند. (عبرانیان ۱۵:۱۲)

گناه همیشه باعث درد و ویرانی می شود. بنابراین، محبت واقعی یک شبان به گوسفندان خود نه تنها پاکسازی آنها از گناه، بلکه جلوگیری از گناه در زندگی آنها است.

شبان خطر واقعی گناه را می داند، بنابراین وقتی یکی از گوسفندانش به گناه نزدیک می شود، شبان تمام تلاش خود را می کند تا او را از تأثیر خطرناک محافظت کند.


ای اورشلیم دیده بانان بر حصارهای تو گماشته‌ام که هر روز و هر شب همیشه سکوت نخواهند کرد. ای متذکران خداوند خاموش مباشید! (اشعیا ۶:۶۲)

جلوگیری کردن از انجام گناه یکی از وظایف ضروری کسانی است که خداوند آنها را برای انجام امور شبانی برای قوم خود تعیین کرده است.


شریعت حقّ در دهان او می‌بود و بی انصافی بر لبهایش یافت نمی‌شد، بلکه در سلامتی و استقامت با من سلوک می‌نمود و بسیاری را از گناه بر می‌گردانید. زیرا که لبهای کاهن می‌باید معرفت را حفظ نماید تا شریعت را از دهانش بطلبند چونکه او رسول یهوه صبایوت می‌باشد. (ملاکی ۶:۲-۷)

انواع مختلفی از گناهان وجود دارد. حتی برای اعضای نسبتاً بالغ و رشد یافته کلیسا، یک خطر این است که شبان به خوبی از برخی گناهان در امان بمانید، در حالی که دیگر زمینه های مهم زندگی را فراموش کرده است.


ب: خطر معلمین دروغین و کذبه


یکی دیگر از خطراتی که برای هر مسیحی تهدید مهمی است، آموزه های مختلف غلط است. کتاب مقدس هشدارهای زیادی در این زمینه ارائه می دهد.


§ هشدارهای مسیح


امّا از پیامبران دروغین احتیاط کنید، که به لباس میشها نزد شما می‌آیند ولی در باطن، گرگان درنده می‌باشند. (متی ۱۵:۷)


§ هشدارهای پولس رسول


پس نگاه دارید خویشتن و تمامی آن گلّه را که روح‌القدس شما را بر آن ناظر مقرّر فرمود تا کلیسای خدا را شبانی کنید که آن را به خون خود خریده است. زیرا من می‌دانم که بعد از رفتن من، گرگان درنده به میان شما درخواهند آمد که بر گلّه ترحّم نخواهندنمود، و از میان خود شما مردمانی خواهند برخاست که سخنان گمراه کننده خواهند گفت تا شاگردان را در پی خود بکشند. پس بیدار باشید و به یاد آورید که مدّت سه سال شبانه‌روز از هشدار دادن هر یکی از شما با اشکها باز نایستادم. (اعمال رسولان ۲۸:۲۰-۳۱)


§ هشدارهای یوحنای رسول


هرکه سرپیچی می‌کند و در تعلیم مسیح ساکن نیست، خدا را نیافته است. امّا آنکه در تعلیم مسیح ساکن مانَد، او هم پدر و پسر را دارد. اگر کسی به نزد شما آید و این تعلیم را نیاوَرَد، او را به خانهٔ خود مپذیرید و او را خوش‌آمد مگویید، زیرا هرکه او را خوش‌آمد گوید، در کارهای پلیدش شریک گردد. (دوم یوحنا ۹:۱-۱۱)

§ هشدارهای پطرس رسول


امّا در میان قوم، انبیای دروغین نیز بودند، چنانکه در میان شما هم معلّمان دروغین خواهند بود، که بدعتهای هلاک کننده را مخفیانه خواهند آورد، و آن سَروری را که ایشان را خرید انکار خواهند نمود، و هلاکت سریع را بر خود خواهند کشید؛ و بسیاری فجور ایشان را پیروی خواهند نمود، که به‌سبب ایشان طریق حق، مورد ملامت قرار خواهد گرفت. و از راه طمع به سخنان جعلی، از شما بهره‌کشی خواهند کرد، که عقوبت ایشان از مدّت مدید معطل نبوده، و هلاکت ایشان نخوابیده است. (دوم پطرس ۱:۲-۳)


§ هشدارهای یهودا


ای محبوبان، چون شوق تمام داشتم که دربارهٔ نجات عاّم به شما بنویسم، ناچار شدم که الآن به شما بنویسم و استدعا کنم تا شما مجاهده کنید برای آن ایمانی که یکبار برای همیشه به مقدّسین سپرده شد. زیرا که بعضی اشخاص مخفیانه رخنه کرده‌اند که از قدیم برای این محکومیت مقرّر شده بودند؛ مردمان بی‌دین که فیض خدای ما را به لذّت‌طلبی تبدیل نموده و خدواندْ خدای واحد و خداوندمان عیسی مسیح را انکار کرده‌اند. (یهودا ۱:۱-۳)

بظاهر بیخطر و ساده، آموزه های غلط دارای نیروی مخرب قدرتمندی هستند. آنها شخص را از پایه و اساس زندگی محروم می کنند. فردی که تحت تعالیم نادرست قرار می گیرد، توانایی ایجاد زندگی سالم روحانی را ندارد. او دروغ را بر حقیقت می پذیرد و بنابراین در زندگی خود شکست می خورد.


بنابراین، هر شبان وفادار از خالص بودنِ تعلیمی که گوسفندانش از آن تغذیه می کنند اطمینان حاصل می کند.


ب: خطر جدایی و تفرقه


نوع دیگری از خطر که فرزندان خدا اغلب از آن رنج می برند، خطر تفرقه است. جدایی ها منجر به اختلال در صلح و از دست دادن توانایی خدمات سازنده در کلیسا می شود.

اختلافات همیشه با غرور و نارسایی روحانی فرزندان خدا همراه است.


و من ای برادران نتوانستم با شما چون روحانیان سخن‌گویم، بلکه چون جسمانیان و چون اطفال در مسیح. و شما را به شیر خوراک دادم نه به گوشت، زیرا که هنوز توانایی آن نداشتید، بلکه اکنون نیز ندارید، زیرا که تا به‌حال جسمانی هستید، چون در میان شما حسد و نزاع و جداییها است. آیا جسمانی نیستید و به طریق انسان رفتار نمی‌نمایید؟ زیرا چون یکی گوید: «من از پولُس و دیگری من از آپولُس هستم،» آیا جسمانی نیستید؟ (اول قرنتیان ۱:۳-۴)

پولس به طور خاص درباره خطرات ایجاد تفرقه هشدار می دهد.


امّا ای برادران، از شما استدعا می‌کنم آن کسانی را که باعث جدایی‌ها و لغزشهای مخالفِ آن تعلیمی که شما یافته‌اید می‌باشند، مراقب باشید و از ایشان اجتناب نمایید. زیرا که چنین اشخاص خداوند ما عیسی مسیح را خدمت نمی‌کنند بلکه شکم خود را و به سخنانی نیکو و تملّق‌آمیز دلهای ساده‌دلان را می‌فریبند. (رومیان ۱۷:۱۶-۱۸)

تفرقه همیشه آسیب بزرگی به فرزندان خدا وارد می کند، بنابراین شبانان باید تمام تلاش خود را انجام دهند تا کلیسا از تفرقه جلوگیری کند.


زیرا که شما ای برادران به آزادی خوانده شده‌اید؛ امّا زنهار آزادی خود را فرصتی برای جسم مگردانید، بلکه به محبّت، یکدیگر را خدمت کنید. زیرا که تمامی شریعت در یک کلمه کامل می‌شود، یعنی در اینکه، همسایهٔ خود را چون خویشتن محبّت نما. امّا اگر همدیگر را بگزید و ببلعید، باحذر باشید که مبادا از یکدیگر هلاک شوید. (غلاطیان ۱۳:۵-۱۵

۵. کمک به غلبه کردن بر سختی ها


از جمله وظایف دیگر شبانان، کمک به اعضای کلیسا در شرایط بحرانی زندگی است.


هنگامی که دوستان ایوب در زمان بحران به سراغ او آمدند، آنها کاملاً نتوانستند به او کمک کنند. به آنها "دلداری دهندگان رقت انگیز" می گویند.


یک شبان باید بتواند در شرایط سخت زندگی تصمیمات درستی بگیرد.


هر فردی نقاط ضعف خود را دارد و گرایش های خود را برای اشتباهات و گناهان دارد.


علاوه بر این، هر فرد در دوره شکل گیری خود، شرایط جسمی و روانی روحی خاص خودش را تجربه خواهد کرد.


شبان فردی است که توانایی نگاه عینی به یک شخص و آنچه در زندگی او اتفاق می افتد را دارد تا دلایل واقعی آنچه در لحظه بحران اتفاق می افتد را ببیند و به فرد کمک کند از شرایط سخت خارج شود.


عیسی مسیح نمونه ای از شبان فوق العاده دقیق و موثر در شرایط بحرانی است.


- او می دانست که به کاتبان و فریسیان که زنی را گرفته بودند، چه چیزی باید بگوید.

- او می دانست چگونه می تواند شرایطی را مدیریت کند که دوستش ایلعاذر بیمار شد و درگذشت.

- او می دانست وقتی شاگردانش از او جدا می شوند چه باید بکند.


اینها همه نمونه هایی از شبانی در شرایط بحرانی است.

شاید واضح ترین شبانی عیسی در زمان بحران، در رابطه مسیح با پطرس رسول، قابل مشاهده باشد.

  • راه رفتن ناموفق روی آب

گفت: «بیا!» بلافاصله پِطرُس از کشتی فرود شده، بر روی آب روانه شد تا نزد عیسی آید. امّا چون باد را شدید دید، ترسان گشت و مشرف به غرق شده، فریاد برآورده، گفت: «خداوندا، مرا دریاب. عیسی بی‌درنگ دست دراز کرده، او را گرفت و گفت: «ای کم ایمان، چرا شک آوردی؟»
(متی ۲۹:۱۴-۳۱)

بنابراین ، وظایف شبانان بسیار مشخص و روشن است. آنها در کتاب مقدس ارائه و توضیح داده شده اند. درک صحیح از آنها و تمایل واقعی برای استفاده عملی از آنها در زندگی یکی از شرایط اصلی برای خدمت روحانی موثر است.


وظایف شبانان

دوره ی شبانی موثر

مدرسه موعظه روفنا – اوکراین ۲۰۲۱ ترجمه در خدمت چهره به چهره


Comments


facebook.png
twitter.png
mail.png
whatsapp.png
telegram.png
bottom of page