top of page
  • Writer's pictureFacetoFace Ministry

۸ دلیل که شما باید از گوش دادن به جویس مایر خودداری کنید
بیاندیشیم


پس از خواندن تمامی این موارد (در بیطرفی) باید از خودمان بپرسیم که:

- عاملین پخش این تعالیم مسموم امثال این واعظین دروغین از بعضی از رسانه های تصویری در بین مسیحیان ایرانی دقیقا کیستند؟

- با چه هدفی دست به نشر این تعالیم کذب و خطرناک می زنند؟

- چرا مشخصاً تلویزیون محبت و مدیران این شبکه با اینکه می دانند این تعالیم بر ضد کلام خداوند می باشند و برای هر مسیحی مسموم و برای هر کلیسا انحراف ساز است، همچنان به ترجمه و پخش این واعظ دروغین در بین پارس زبانان اصرار دارند؟


۱) جویس مایر تعلیم می دهد عیسی وقتی مرد به جهنم‌ رفت و تحت شکنجه ی شیطان قرار گرفت.


این بدعت است و بر خلاف کلام خداوند می باشد. کلام می گوید عیسی بر صلیب گفت:


«تمام شد» (یوحنا ۳۰:۱۹)


یعنی هرآنچه لازم بود برای اینکه پسر بر زمین بیاید و فدیه بشود بر روی صلیب به اتمام رسید. این گفته و تعلیم جویس مایر نشانگر این است که کار عیسی مسیح بر روی صلیب برای ما کافی نمی باشد و می بایست خداوند به جهنم برود و توسط شیاطین عذاب ببیند بجای ما. در صورتی که این خدای پدر بود که عیسی را بر صلیب برد زیرا گناه ما را بر خود گرفت و لعنت شد نه بوسیله شیطان بلکه بوسیله خدای پدر. (حتی یک آیه در کتاب مقدس وجود ندارد که این گفته و تعلیم مایر را تایید کند.) لینک تعلیم به زبان اصلی


۲) جویس مایر ادعا دارد که از خداوند مکاشفات مستقیم و بی واسطه دریافت می کند.


در صورتی که کلام خداوند به ما می گوید تمامی مکاشفات او در کتاب مقدس مکتوب شده است. برای دریافت اراده و خواست خداوند روح القدس از طریق کلام زنده اش که مکتوب شده با ما صحبت می کند. لینک این تعلیم به زبان اصلی


۳) یکی از تعالیم بسیار مسموم جویس مایر این است که او تعلیم می دهد: عیسی مسیح بر روی صلیب دیگر پسر خدا بودنش متوقف شد.اما عیسی بر روی صلیب گفت: "و عیسی به آواز بلند صدا زده، گفت: «ای پدر به دستهای تو روح خود را می‌سپارم.» این را بگفت و جان را تسلیم نمود." (لوقا ۴۶:۲۳) لینک این تعلیم به زبان اصلی


۴) جویس مایر می گوید (من گناهکار نیستم و از لحظه ای که ایمان می اوریم دیگر گناهکار نیستیم).