top of page
  • Writer's pictureمانی محمدی

چهارشنبه خاکستر (لنت) چیست؟
چهارشنبه خاکستر (لنت) چیست؟

آیا ما مسیحیان موظف به اجرای این سنت می باشیم؟


با فرا رسیدن به مرگ و رستاخیز عیسی مسیح سنت‌های کلیسای کاتولیک و ارتودوکس فعال شده و شروع به اجرای آیین‌های مرتبط با کلیسای خود می‌کنند .

پیش از صحبت درباره این سنت کاتولیک - ارتودوکسی کمی درباره تاریخ و دلیل آن بدانیم.

چهارشنبه خاکستر یا چهارشنبه توبه (به لاتین Quadragesima) اولین روز چله ی روزه (۴۰ روز روزه‌داری مسیحیان کاتولیک) در تقویم مسیحیت غربی است که ۴۶ روز قبل از عید پاک رخ می‌دهد. از آن جایی که به عید پاک وابسته است، هر سال در تاریخ متفاوتی رخ می‌دهد و مردم در آن روزه می‌گیرند.

نام این روز از رسم گذاشتن خاکستر بر پیشانی مؤمنان به نشانهٔ سوگواری و توبه در پیشگاه خداوند گرفته شده است. معمولاً خاکسترها از سوخته‌های یک‌شنبه نخل سال پیش جمع‌آوری می‌شوند.


از اعمال اینروز همانطور که خواندید سوزاندن نخل و کشیدن صلیب از سوخته آن نخل ها بر پیشانی است و همچنین و دادن قربانی برای روزه.

در این میان کلیساهای اسقفی و لوترین از شاخته پروتستانت هم سهمی از این سنت دارند بدین معنا که این کلیساها در غرب این سنت را بجا می آورند.

اما به تازگی دیده شده بعضی از سازمانها و کلیساهای غیر اسقفی و غیر لوترین مثل کلیساهای انجیلی، پنطیکاست و ماشیخی و غیر فرقه ای ایرانی شروع به تبلیغ این سنت کاتولیکی / ارتودوکسی در میان مسیحیان ایرانی و پارس زبان کرده اند.

این خودت بالقوه دارای یک بدعت بسیار خطرناک برای کلیسای ایران است. کلیسای که نه لوترین هست و نه اسقفی و نه باپتیست سنتی نمی باشد و این نوع سنتها و آیین‌هایی که متعلق به کاتولیک و ارتودوکس هست نباید وارد کلیسای جوان و کم تجربه ایران بشود.


این سنت بنا بر نوشته‌های تاریخی به نزدیک به دوهزار سال می رسد. مثل باقی سنت‌هایی که کلیسای کاتولیک و ارتودوکس سینه به سینه حفظ کرده است و من به ایشان نه خورده‌ای دارم نه اعتراضی اما اعتراض و هشدارم را برای کلیسای ایران دارم که مواظب باشید تا وارد سنتهای کاتولیکی / ارتودوکسی نشوید.

اما مسیحیان پروتستان (باپتیست، مشایخی، انجیلی، ریفورمد، کاریزمات و پنطیکاست) نیازی به کشیدن صلیب بر پیشانی مان نداریم زیرا:
- مسیح با مرگ خود روی صلیب این دو را در یک بدن واحد دوستان خدا گردانید، تا دشمنی دو جانبۀ یهود و غیر یهود را نیز از میان بردارد‌.

اکنون هر دو به وسیلۀ مسیح اجازه داریم که در یک روح، یعنی روح‌القدس به حضور خدای پدر بیاییم‌.

افسسیان ۱۶:۲ و ۱۸
"بنابراین ما دیگر نیازی نداریم صلیب را بر پیشانی بکشیم یا آن را بر گردن بیاندازیم و یا چیزی و یا تمثالی از صلیب را همراه داشته باشیم چون مسیح را بواسطه روح قدوسش در خود داریم."


و همچنین روزه‌داری


روزه و روزه داری امری بد در مسیحیت نمی باشد اما ما نباید تبلیغ گرفتن روزه‌ و اعمالی را بکنیم که مسیح آن را در کلام قدوسش به ما فرمان نداده. تکرار می کنم گرفتن روزه برای مسیحیان بد نیست. کسی روزه گرفتن را نفی نمی کند. اما آنچه نکوهیده است تبلیغ رسوم گرفتن روزه در روزهای خاص مثل مسلمانان (ماه رمضان) برای دریافت قربت الی الله و نزدیکی به عیسی.


- مگر ما مسیحیان از مسیح دوریم؟ مگر آنانی که به خون آن بره بازخرید شده‌اند دیگر صدای شبان خود را نمی شنوند که می بایست ۴۰ روز از سال را در پلاس و خاکستر و روزه سر کرد؟


- ما مسیحیان روزانه در خداوند قدم می‌زنیم با مطالعه کلام خداوند با تفکر در آن با اقرار و توبه به گناهانمان نزد خدا و نزد یکدیگر و در صورتی که هدایت روح خدا باشد روزه هم خواهیم گرفت.

اما چرا روح خدا الان به این سازمانها و کلیسای ایرانی و کاتولیک ها می گوید باید ۴۰ روز روزه گرفت و دعا کرد و صلیب کشید اما روح به نصف بیشتر مسیحیان نمیگوید صلیب بکشید و روزه بگیرید؟!


این خود نشانگر این نیست که ما داریم از تعالیم کلام خدا فاصله میگیریم و وارد سنت‌ها می شویم؟

مسیحیت پروتستانت ۲ سنت دارد:

اول) تعمید آب

دوم) شام خداوند


سه عید دارد

اول) میلاد عیسی مسیح

دوم) عید قیام

سوم) عید پنطیکاست


به غیر از این در باور مسیحیت پروتستانتی که امروز در میان ما پارس زبانان و بخش بسیار بالایی از مسیحیت پروتستانت در دنیا هر رسم و سنتی که مطابق فرمان عیسی و تعلیم کتاب مقدس نیست نباید به اجرا در بیایید.

امروز کلیسای ایران با بدعتهایی مثل انجیل کامیابی و ثروت و ورود مسیحیت لیبرال از طریق معلمین شناخته شده دست به گریبان است. این جنگی هست که در درون کلیسا آغاز شده و هدفی جز انحراف و جدا سازی ما مسیحیان از کلام راستین خداوند را ندارد.


می‌خواهی روزه بگیرید؟ قبل از آن (اشعیا ۵۸) را مطالعه کنید.
می‌خواهید صلیب بکشید؟ قبل از آن (عبرانیان ۹) را مطالعه کنید.
می‌خواهید توبه کنید؟ (اول یوحنا ۲) را مطالعه کنید.

متولدان به روح القدس مسیح را همیشه به یاد دارند. رنج او را به یاد می آورند به همین دلیل صلیب او را روزانه بر دوش میکشند. ما ورود مظفرانه عیسی به اورشلیم را به یاد می آوریم مرگ و رستاخیزش را نیز همیشه در جان و دل داریم. بنابراین نیازی به این نوع مراسمات و سنتهایی که کلام خداوند به ما توصیه نکرده است جدا خودداری کنید.


ما می دانیم مفهوم تنها فیض (Sola Gratia) خداوند در زندگی مسیحیان والاتر از هر سنتی است که انسان بنا می کند.

------------

سال ۲۰۲۱ ایام لنت از ۱۷ فوریه تا ۱۳ آپریل می باشد


0 comments

Comments


facebook.png
twitter.png
mail.png
whatsapp.png
telegram.png
bottom of page