خدمت چهره به چهره در صفحات اجتماعی

معمولا تثلیث اقدس برای ایمانداران مبهم و گیج کننده می باشد. تلاش برای درک بیشتر تثلیث اقدس گرو در داشتن ایمان کامل به آن است. علی رغم اینکه ما نمی توانیم خدای کامل را با ذهن غیر کامل خود درک کنیم اما شناخت ویژگی ها و شاخص های تثلیث اقدس در درک این مهم و اساس ایمان مسیحی کمک بسیاری خواهد کرد.

مانی محمدی
تهیه و تولید در خدمت چهره به چهره

Gradient

تثلیث اقدس و شناخت شاخص های آن | مانی محمدی

اشتراک گذاری پست

facebook.png
twitter.png
mail.png
whatsapp.png
telegram.png