top of page

سخن گفتن به زبان بیگانگان در اول قرنتیان ۱۴ به چه صورت است؟ | مانی محمدی

00:00 / 27:31

سخن گفتن به زبان بیگانگان در اول قرنتیان ۱۴ به چه صورت است؟ | مانی محمدی

مفهوم 'زبان بیگانه' در اول قرنتیان ۱۴ چیست؟ مشخصات زبانهای غیر یا بیگانه چیست؟
چرا من در آغاز ایمانم به زبانها دعا می کردم و دلیل اینکه دیگر به زبانها دعا نمیکنم چیست؟
سخن گفتن به زبان فرشتگان در کتاب مقدس
- مانی محمدی

facebook.png
twitter.png
mail.png
whatsapp.png
telegram.png
Download PDF
bottom of page