top of page

آنچه انیا گفته‌اند

/

/

آنچه انیا گفته‌اند

جان.ر. کراس

نویسنده:

آنچه انبیا گفته اند در مورد پرفروشترین و بحث برانگیزترین کتابی است که در طول تاریخ بوده است یعنی کتاب مقدس. اگر شما از کسانی هستید که مشتاق فهمیدن کتب عهد عتیق و عهد جدید هستید، پس این کتاب برای شما می باشد.  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
bottom of page