top of page

شرح کتاب مقدس در ۱۶ آیه

/

/

شرح کتاب مقدس در ۱۶ آیه

کریس بزونو

نویسنده:

به منظور درک کتاب مقدس، باید شرح کلی نقشه نجات خدا را درک نماییم. کریس بورونو با تمرکز بر شانزده آیه مهم، طرح کلی واضح و قابل فهمی را از این شرح ماجرا در اختیار ما قرار می دهد. مطالعه این کتاب را حتما به همه توصیه می کنم.

داگلاس جی. موو، استاد کرسی مطالعات کتاب مقدسی در دانشگاه ویتون، با کسب نشان افتخار

  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
bottom of page