top of page


خدمت چهره به چهره در صفحات اجتماعی

وقتی که راه را درست می رویم

یک راه حل بسیار ساده و کاربردی برای شناخت معلمین و واعظین کذبه.
عیسی مسیح در باب هفتم به برادران تنی خود (یعقوب، یهودا، شمعون و یوسف)از انجیل یوحنا آیه ۷ گفت:

"جهان نمی‌تواند شما را دشمن دارد ولیکن مرا دشمن می‌دارد زیرا که من بر آن شهادت می‌دهم که اعمالش بد است."
با توجه به این آیه می دانیم که مسیح درباره آزادی از ارزشها و استانداردهای دنیا و وابستگی به اراده پدر که در کلام قدوسش مکتوب شده می گوید.

هرکس به دینداری زیست کند نه تنها جفا می بیند (دوم تیموتائوس ۱۲:۳) بلکه دنیا و سیستم دنیا از او متنفر خواهند شد.
چرا؟ پاسخ را عیسی مسیح در همان آیه هفت می دهد: ((زیرا که من بر آن شهادت می‌دهم که اعمالش بد است.))
امروز وقتی می بینید واعظ، شبان، معلم و خادمی که بین مردم دنیا عزیز و محبوب می باشد باید به او و پیامی که می دهد شک کرد.

مثالی می زنم:
بیش از ۴۱ نسخه از کتابهای جول اوستین در ایران یا صوتی و یا به صورت کاغذی با شابک و مهر اداره ارشاد و اسلامی ج.ا به چاپ و نشر رسیده است و روزانه هزاران هزاران ایرانی از آثار این واعظ استفاده می کنند.
از جویس مایر بیش از ۷ کتاب در ایران است.

در عین حال مدتی پیش دادگاهی در ایران ۳ نوکیش مسیحی را جمعا به نزدیک به ۴۰ سال زندانی محکوم کرد تنها بخاطر ایمان و باور و شهادتی که به عیسی مسیح دادند.

آیا برای شما پرسش پیش نمی آید که حقیقتا اگر عیسی گفت از شما بخاطر شهادتتان نفرت پیدا می کنند همانگونه که خودش در نهایت قربانی این نفریت و کینه مردم دنیای گناه الود شد، پس چگونه است که این واعظین اینهمه نزد مردم دنیا عزیز و دوست داشتنی می باشند؟!

اگر کمی به کلام قدوس خداوند و (تنها کتاب مقدس) با دقت بیشتری نظر بیافکنیم و تعمق کنیم به راحتی می توانیم معلمین کذبه را از واعظین امین و وفادار به خداوند تشخیص بدهیم.

Gradient

جوئل اوستین - من نمی دانم

اشتراک گذاری پست

facebook.png
twitter.png
mail.png
whatsapp.png
telegram.png
bottom of page