top of page


خدمت چهره به چهره در صفحات اجتماعی

"اما ترس مسیح در دلهای شما باشد و او را خداوند خود بدانید و اگر کسی علت امید شما را می‌پرسد، همیشه آماده جواب باشید‌." (اول پطرس ۱۵:۳)
این روزها بازار داغ تعالیم دروغین گرم تر از سالها و حتی قرن های پیش شده. بسیاری از این بدعتهای نو به اوایل قرن ۱۹ و جنبش نو کلیسا باز میگردد. یکی از این تفاسیر و برداشتهای غلط از کتاب مقدس (مست شدن در روح) نام دارد که در ویدیوی پیش رو به توضیح و تفسیر کوتاه آن پرداخته ام.
دو نکته:
اول) این انحراف شامل حال تمامی این کلیساها و جماعات نمی شود و در این میان هستند ایماندارانی که فروتنانه در خدمت به خداوند می باشند که خدا را به خاطر غیرتشان شکر می کنم.
دوم) بسیاری از ایشان نیز فی الواقع در دام انبیاء و معلمین دروغین افتاده اند و از این حقیقت خبر ندارند. در اینجاست که کلام خداوند دیگر ایمانداران آگاه را ملزم به اعلام راستی و حقیقت و هشدار از بدعت را می دهد.
بیاییم تا در اعلام این راستی از هیچ کوششی فروگذار نباشیم.
این ویدیو خطاب به ان دسته ایماندارانی است که خواسته یا ناخواسته عضو این کلیساها می باشند تا آگاه شوند و جماعت حقیقی خداوند را بجویند.
باشد تا نام خداوند جلال یابد

Gradient

مست شدن در روح القدس مانی محمدی

اشتراک گذاری پست

facebook.png
twitter.png
mail.png
whatsapp.png
telegram.png
bottom of page