top of page


خدمت چهره به چهره در صفحات اجتماعی

چرا کلیسا از رهبران بزدل رنج می‌برد؟
یک شبان بایستی جسارتی کتاب مقدسی در برابر ورود بدعتها به کلیسا داشته باشد.هیچ چیز بدتر از شبانی نیست که اعتقادات راسخی ندارد.
دکتر جان مک آرتور


چرا کلیسا از رهبران بزدل رنج می‌برد؟
شبانان در وضعیت آماده‌باش
اگر کسی در دنیا باید جرأت و جسارت داشته باشد، آن کسی جز شبان نیست. شما باید برای انجام مسئولیت خود، جرأت داشته باشید. چرا؟ چون باید با دنیای سقوط کرده و گناهانش روبرو شوید نه به صورت کلی، بلکه خاص. شما باید با مردم روبرو شوید.
باید به مردم بگویید: «کسی که گناه کند، خواهد مرد. مرگ و مجازات ابدی و جهنم حقیقت دارند.» باید به گناهکاران هشدار دهید که بدون ایمان به خداوند عیسی مسیح، ابدیت را در جهنم سپری خواهند کرد. این کار جسارت می‌طلبد.
شما باید با دنیای سقوط کرده و گناهانش روبرو شوید نه به صورت کلی، بلکه خاص. شما باید با مردم روبرو شوید.
شما باید در برابر گرایش‌های فرهنگی بایستید و بگویید: «این کار گناه و اشتباه است. بی‌حرمتی به خداست و داوری الهی را در پی دارد.» این جسارت از اعتقادی راسخ نشأت می‌گیرد.
شبانان باید اعتقادی راسخ داشته باشند
هیچ چیز بدتر از شبانی نیست که اعتقادات راسخی ندارد. منظور من از اعتقادات راسخ، باور به چیزهایی است که به‌روشنی در کتاب‌مقدس نوشته شده‌اند. اگر در مورد کلام خدا سازش کرده و آنها را زیر پا بگذارید، بدترین شبان ممکن هستید. همۀ ما باید طبق کلام خدا عمل کنیم. کلام خدا باید به اعتقاد و باور ما تبدیل شود، تا جایی که مشتاقانه از ایمانمان دفاع کنیم و برای آن مجاهده کنیم و آن را اعلان نماییم حتی اگر به قیمت جانمان تمام شود.
این بخشی از مسئولیت ماست. من بسیار متأسف و غمگینم که بسیاری از شبانان مایل نیستند آن جسارتی را که این مسئولیت می‌طلبد، از خود نشان دهند.
منظور من از جسارت این نیست که وحشی، بی‌رحم و نامهربان باشید. منظورم این است که کلام خدا را به دنیا و فرهنگی که مخالف آن است، اعلان نمایید. اما شما این کار را می‌کنید چون برای این کار خوانده شده‌اید و می‌دانید که مایۀ جلال خداوند است. از حقیقت آن آگاهید و اگر امید دارید که مردم نزد مسیح آیند، باید ایشان را نیز آگاه کنید.
جان مک‌آرتور شبان و معلم کلیسای Grace Community Church در سان ولی کالیفرنیا است. او از سال ۱۹۶۹ در آنجا خدمت نموده است. وی به خاطر موعظۀ تفسیری و آیه به آیۀ کلام و خدمت وعظ در برنامۀ رادیویی و روزانۀ Grace to You در دنیا شناخته شده است. او نویسنده یا ویراستار حدود ۴۰۰ کتاب و راهنمای مطالعه بوده است. مک‌آرتور مدیر بازنشستۀ دانشکده‌های Master’s Seminary و Master’s Universityمی‌باشد. او و همسرش پاتریشیا در کالیفرنیای جنوبی زندگی می‌کنند و چهار فرزند بالغ دارند.

منبع:
https://www.crossway.org/articles/why-churches-languish-under-cowardly-pastors/

Gradient

چرا کلیسا از رهبران بزدل رنج می‌برد؟

اشتراک گذاری پست

facebook.png
twitter.png
mail.png
whatsapp.png
telegram.png
bottom of page