top of page


خدمت چهره به چهره در صفحات اجتماعی

گاهی این اشتباه الهیاتی در بین معلمین رایج است که از این آیه برای تعریف (کلیسا) استفاده می کنند:
"زیرا جایی که دو یا سه نفر به اسم من جمع شوند، آنجا در میان ایشان حاضرم"
(متی ۲۰:۱۸)

ولی اگر این آیه تعریف کلیسا نمی باشد، معنای کتاب مقدسی کلیسا چیست؟
اگلسیا به چه می گویند؟

مانی محمدی

Gradient

کلیسا به چه معنا می باشد؟ مانی محمدی

اشتراک گذاری پست

facebook.png
twitter.png
mail.png
whatsapp.png
telegram.png
bottom of page