top of page

ایرانیان در کتاب مقدس

/

/

ایرانیان در کتاب مقدس

آلن هانتزینگر

نویسنده:

ایران که در کتاب مقدس به عنوان پارس شناخته شده، سرزمین شخصیت های معروف کتاب مقدس مانند استر ملکه و دانیال می باشد! همچنین، کتاب مقدس می فرماید که این ملت بوسیله خدا بنیانگذاری شد تا قوم یهود را از اسارت بابل رهایی دهد. پادشاهی که اجازه داد یهودیان به اورشلیم بازگردند، کوروش کبیر بود. 


انتشارات خدمت جهانی فارسی زبانان

  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
bottom of page