top of page


خدمت چهره به چهره در صفحات اجتماعی

کلیسای خداوند و دولت
زمانی که خدا بر مردمی خشم میگیرد بر آنها حاکمین ظالم قرار می دهد

دکتر جان مک آرتور

Gradient

کلیسای خداوند و حکومت | دکتر جان مک آرتور

اشتراک گذاری پست

facebook.png
twitter.png
mail.png
whatsapp.png
telegram.png
bottom of page