top of page

تربیت فرزندان

/

/

تربیت فرزندان

پل تریپ

نویسنده:

تربیت فرزندان

۱۴ اصل از انجیل که می‌تواند

خانوادۀ شما را عمیقاً متحول کند


«هر چقدر این کتاب را پیشنهاد کنم باز هم کم است. این کتاب بسیار برجسته است. تریپ از بهترینِ خود مایه گذاشته است؛ او به ما تصویر بزرگ زندگی با مسیح را نشان می‌دهد و نکات خاص و اصلی زندگی از طریق فیض و به واسطۀ ایمان را به رشتۀ تحریر درمی‌آورد. آنچه تریپ اعلان می‌کند، درباره چیزی بیشتر از صرفاً وظایف ما به‌عنوان والدین است - بلکه دربارۀ امتیاز ما به‌عنوان سفیران عیسی مسیح در قبال کودکانمان می‌باشد. مادرها و پدرها از تمامی فرهنگها از دعوت تریپ بهره خواهند برد؛ او ما را دعوت می‌کند که در نور فیض و امیدی که در عیسی داریم زندگی کنیم.»


گلوریا فورمن، همسر شبان، کلیسای فدیه‌دهنده در دبی؛ نویسنده، همسر شبان و مادری همراه با مأموریت(مادری مأموریت محور)


حق تکثیر© ۲۰۱۶ توسط پل دیوید تریپ، چاپ شده از سوی انتشارات Crossway

خیابان کرسنت ۱۳۰۰

ویتون، ایلینویز ۶۰۱۸۷

انتشارات فارسی چهره به چهره


  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
bottom of page