top of page
  • Writer's pictureFacetoFace Ministry

نابغه ژنو جان کالوین
نابغه ژنو

جان کالون (۱۵۰۹-۱۵۶۴)

جان پایپر


در پاییز ۱۵۳۹ جان کالون به سادولتو، کاردینال ایتالیایی ای که می خواست ژنو را دوباره به کلیسای کاتولیک روم برگرداند:


"اشتیاق شما برای زندگی آسمانی، اشتیاقی است که انسان را وقف خود می کند و حتی در یک کلام، او را بیدار نمی کند تا نام خدا را حرمت بدارد." او ادامه می دهد و به سادولتو می گوید که "انسان باید اشتیاق آشکار کردن جلال خدا را به عنوان مهم ترین انگیزۀ زندگی اش قرار دهد."

( گلچینی از نوشته های او، ۸۹)


این می تواند شهادتی مناسب بر زندگی و کار کالون باشد - غیرت برای آشکار کردن جلال خدا. مفهوم اساسی زندگی و وعظ کالون این است که او اشتیاق به حقیقت و جلال مطلق خدا را احیا و مجسم کرد.

رام شدن با جلال خدا

کالون در ۱۰ جولای ۱۵۰۹ در شهر نویونِفرانسه متولد شد در آن زمان مارتین لوتر ۲۵ ساله بود و تازه شروع به تدریس کتاب مقدس در ویتنبرگ کرده بود. پیغام و روح اصلاحات تا ۲۰ سال به گوش کالون نرسیده بود و در همین ضمن، او سالهای جوانی اش را وقف مطالعه الهیات قرون وسطا، حقوق و ادبیات باستان روم و یونان کرده بود.

اما در سال ۱۵۳۳ از طریق تاثیر تعالیم اصلاحات، اتفاقی چشمگیر در زندگی او رخ داد. کالون بازگو می کند که چطور تقلا می کرد تا با اشتیاق مطابق با ایمان کاتولیک زندگی کند تا اینکه "خدا با یک مکالمه ناگهانی مرا مطیع کرد و قالب فکری تعلیم پذیری به من داد... بدین سان، من که طعم و تجربۀ خداشناسی حقیقی را دریافت کرده بودم، فورا از اشتیاقی قوی برای پیشرفت پر شدم."(گلچینی از نوشته های او ۲۶).

ناگهان کالون جلال خدا را در کتاب مقدس، دید و چشید. و در آن لحظه، هم خدا و هم کلام خدا به قدری در روح او تایید و مُهر شد که باقی عمرش به خادمی محبوب، برای خداوند و کلام او تبدیل گشت.


شبان ژنوی

کالون می دانست چه نوع خدمتی می خواهد. او لذت آسایش واقعی را می خواست بنابراین می توانست به عنوان یک محقق، ایمان اصلاح شده را ترویج دهد. اما خدا برنامه ای کاملا متفاوت برای او داشت.

کالون بعد از اینکه از پاریس بیرون آمد و در نهایت فرانسه را ترک کرد، تصمیم گرفت برای تولید آثار ادبی در آرامش به استراسبورگ برود. اما وقتی شب را در ژنو ماند، ویلیام فارل، رهبر آتشین اصلاحات آن شهر متوجه حضور کالون شد، در پی او گشت و با او ملاقات کرد. این ملاقاتی بود که مسیر تاریخ را تغییر داد آن هم نه تنها تاریخ ژنو، بلکه تمام دنیا را. کالون به یاد می آورد:

"فارل که به طرز فوق العاده ای از آتش اشتیاق پیشبرد انجیل می سوخت، ناگهان به قلب من پی برد که خودم را وقف مطالعه های شخصی کرده بودم... و فهمید که با اصرار کاری از پیش نمی برد پس شروع کرد به ملعون کردن و گفت اگر بروم و به کمک او پاسخ مثبت ندهم (در شرایطی که بسیار اضطراری بود) خدا این راحتی و آسودگی که در مطالعاتم پیش گرفته ام را ملعون می کند. با این هشدار، به وحشت افتادم به حدی که از سفری که در پیش گرفته بودم منصرف شدم.

این امر، مسیر زندگی او را برای همیشه تغییر داد. کالون هرگز دست به کاری که "مطالعات در آرامش" نامیده بود نزد. از اینجا بعد هر صفحه از ۴۸ جلد کتاب، داستان، موعظه ، تفسیر و نامه هایی که نوشت بر پایه مسئولیت شبانی تهیه شده بود. او برای ۲۸ سال بعد زندگی اش (به غیر از دو سال وقفه ای که داشت) خودش را وقف بیان کلام خدا کرد – تا جلال خدا در کتاب مقدس را، برای قوم خدا در ژنو آشکار نماید.


جلال احیا شده

نیاز برای اصلاحات بسیار اساسی بود زیرا: "روم با روش های متعدد جلال مسیح را از بین برده بود." (تصویر کالون، ۱۱۳). کالون دلیل آن را اینطور بیان می کند "در کلیسا آموزه های عجیب و غریب و متعددی وارد شده است و دلیل آن این است که فضیلت و برتری عیسی را درک نکرده ایم." (تصویر کالون، ۶۶). به عبارت دیگر، محافظ عظیم راست دینی کتاب مقدس، در همه این قرون، اشتیاق برای جلال و نیکویی خدا در مسیح است.

موضوع، مسائل مورد اختلاف و معروف اصلاحات نیست: پارسایی، سواستفاده های کشیشان استحالۀ جوهری، دعا به مقدسین و اقتدار پاپ. در زیر تمام اینها- که کالون آنها را خطر ساز می دانست- این موضوع اساسی بود که آیا جلال خدا به تمامی خود در حال درخشش بود، یا تاحدودی از آن درخشش کم شده است؟ از شروع خدمت او تا اواخر حیاتش، ستاره هدایتگر او در بصیرتش؛ مرکزیت، برتری و عظمت جلال خدا بود.


بازگشایی گنجینه های کتاب مقدس

گرهاردس ووس بحث کرده است که توجه و تمرکز به جلال خدا، دلیلی است که سنت اصلاح شده در "مهارت یافتن در متون غنی کتاب مقدس" نسبت به سنت لوتری ها به موفقیت بیشتری نائل آمده است. هردوی آنها " بر کتاب مقدس پرتو می افکنند." اما یک تفاوت وجود داشت:

چون الهیات اصلاح شده کتب مقدس را از ایدۀ بنیادی آن بررسی می کرد، در موقعیتی قرار داشت که آنها را کاملتر و از این نقطۀ مرکزی بررسی کند و اجازه بدهد که هر قسمت از محتوا سر جای خود قرار بگیرد. این ایدۀ بنیادی که مانند کلیدی برای باز کردن گنج های کتب مقدس عمل می کرد، برتری جلال خدا بخاطر تمام آن چیزی است که خلق کرده است (نوشته های کوتاه، ۲۴۳).

نابغه حقیقی ژنو ذهن کالون نبود، بلکه اشتیاقی بود که برای جلال خدا داشت. همه نسل ها نیاز به بازگشایی گنجینه کتاب مقدس برای رویارویی با احتمالات و خطرات عجیب غریب مربوط زمان خودشان دارند. نسل ما هم کم از اینها ندارد. من فکر می کنم تنها زمانی می توانیم به درستی این کار را انجام دهیم که عمیقا و با شادی بر بزرگترین حقیقتی که کتب مقدس آشکار می کنند، تسلط پیدا کرده باشیم –یعنی در شکوه و عظمت جلال خدا.


ترجمه و ویراستاری در خدمت چهره به چهره


نابغه ژنو جان کالوین
.pdf
Download PDF • 359KB

0 comments

Comments


facebook.png
twitter.png
mail.png
whatsapp.png
telegram.png
bottom of page